answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

Några utvalda artiklar:

  • Varför korsfästes Herren Jesus? I denna artikel klargör vi i detalj varför Herren Jesus korsfästes, vad detta betyder för mänskligheten och på vilket sätt detta demonstrerar Hans underbara kärlek.
  • Muhammed blev förhäxad! Vi har här ännu en artikel som visar att Muhammed inte kan ha varit en sann Guds profet för att han, enligt islamiska källor, blev förhäxad till den grad att han började inbilla sig saker som han inte hade gjort, vilket varade i ett år.
  • Dagens Koran är korrupt I denna artikel påvisas att dagens Koran skiljer sig markant från den Koranen som "uppenbarades" till Muhammed. Dagens Koran saknar flera verser och kapitel som enligt autentiska islamistiska källor "uppenbarades" till Muhammed och hörde till den ursprungliga Koranen.